ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

 ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

บริการ Rewriting รับ Rewriting ภาษาอังกฤษพร้อมตรวจภาษา

การ Rewriting คืออะไร และมีข้อดีอย่างไร?

บริการ รับ Rewriting คือการนำงานเขียนมาแก้ไข หรือทำการเขียนใหม่เลย โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ อยู่ 2 อย่าง คือ

  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน ในกรณีที่เนื้อหาของต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพอย่างมาก การทำเพียง Proofreading and editing จึงอาจยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ ซึ่งการ Rewrite ด้วยวัตถุประสงค์นี้จะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้นงานบางส่วนของต้นฉบับที่ดีอยู่แล้วก็จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง เช่น การแก้ไขคำที่ใช้ การแก้ไขรูปประโยค ไปจนถึงการตรวจการใช้แกรมม่า เพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ดีขึ้น
  • เพื่อสร้างงานเขียนชิ้นใหม่ โดยยังคงใจความ หรือโครงสร้างของงานต้นฉบับเดิมเอาไว้ แต่ทำให้อ่านแล้วเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์นี้ งานเขียนจะถูกเรียบเรียงเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยนักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ ซึ่งอาจทำให้สำนวนในการเขียน รูปประโยคที่ใช้ มีความแตกต่างจากเดิม และมีสไตล์การเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ที่ทำการเขียน

ข้อดีของการ Rewriting

  • เป็นการตรวจสอบชิ้นงานว่ามีคุณภาพมากแค่ไหนโดยผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ
  • เป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ชิ้นงานของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นก่อนนำไปใช้ เช่น การแก้ไขคำผิด การแก้ไขรูปประโยคให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และการแก้ไขแกรมม่าให้ใช้ได้อย่างถูกหลัก

ขั้นตอนการทำ Rewriting

  • อ่าน และทำความเข้าใจกับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เขียนเข้าใจถึงเนื้อหาว่าต้องการสื่อสารว่าอะไรอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถทำการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหา โดยการนำเสนอถึงมุมมองอื่นๆ หรือนำประเด็นอื่นนำขึ้นมาแทนโดยที่ยังคงใจความเดิมของเนื้อหาหลักเอาไว้ จนทำให้ได้ชิ้นงานใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
  • เขียนเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งคุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าคนที่จะอ่านงานของคุณนั้นคือใคร เพื่อให้สามารถเลือกใช้ภาษาในการเขียนได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น บทความด้านสุขภาพ ที่ตัวต้นฉบับนั้นมีภาษาทางการแพทย์ที่เข้าใจยากอยู่เต็มไปหมด คุณต้องการนำบทความนั้นไปลงบนเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงต้องทำการ Rewriting เนื้อหาใหม่ ให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น เข้าถึงคนอ่านได้หลากหลายกลุ่มขึ้น เพราะหากใช้ภาษาแบบเดิมคนทั่วไปมาอ่านก็อาจจะไม่เข้าใจ นั่นจึงทำให้เนื้อหาของบทความที่ทำการ Rewriting แล้วมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีขึ้น ด้วยการให้ประโยชน์กับผู้อ่านได้ง่ายขึ้น
  • ลดทอนเนื้อหาไม่ให้ยืดยาวจนเกินไป เพื่อให้เหลือแต่ใจความสำคัญ การ รับRewriting นอกเหนือจากการปรับสำนวน และตีความใหม่ให้เนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังต้องอาศัยเทคนิคการสรุปย่อความ จับใจความสำคัญของเนื้อหา แล้วตัดประเด็นที่ไม่สำคัญออกไป เพื่อให้ได้เนื้อหาใหม่แต่ยังคงใจความสำคัญของเนื้อหาเดิมเอาไว้ แต่มีความกระชับ และผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่ายกว่า ข้อควรระวังคือ ผู้ที่ทำการ Rewriting จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เผลอไปตัดส่วนสำคัญของเนื้อหาออก

สนใจใช้ บริการ รับ Rewriting กับเราได้ที่ สั่งตรวจ Rewriting

โทร. 0 42 030 159 ,09 397 4214 หรือที่ อีเมล์: pasa@pawano.com


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับตรวจไวยากรณ์.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano