ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

 ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

บริการ Paraphrasing งานภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

ลักษณะของ Paraphrasing ที่ดี

บริการ รับ Paraphrasing คือ การกล่าวถึงความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถ้อยคำ และสไตล์การสื่อสารในแบบของตัวเราเอง คล้ายๆ กับการแปลภาษา แต่ต่างกันตรงที่เป็นการแปลความคิดและสไตล์การเขียนของคนๆ หนึ่งให้เป็นคำพูดและสไตล์การเขียนในแบบของเรา ไม่ใช่การแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่ง Paraphrasing นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการเขียนทางวิชาการ โดยเฉพาะการทำรายงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ที่เราต้องทำการศึกษาถึงความคิดต่างๆ ของคนอื่น และอ้างถึงพวกเขาเหล่านั้นในบางครั้ง จุดมุ่งหมายหลักๆ ของ Paraphrasing คือ การสื่อสารเพื่อให้คนที่อ่านงานเขียนของเราสามารถเข้าใจถึงความคิดของคนอื่นที่เราทำการศึกษามาได้อย่างชัดเจนด้วยถ้อยคำ และลักษณะของภาษาในสไตล์เรา โดยลักษณะของ รับ Paraphrasing ที่ดีนั้นมีดังต่อไปนี้

 • สามารถอธิบายถึงเนื้อหาของต้นฉบับได้ตรง และถูกต้องโดยไม่ได้ละทิ้งรายละเอียดที่สำคัญไป และต้องไม่เติมความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ เข้าไปเลย
 • เลือกใช้ถ้อยคำที่ดี ใช้รูปประโยคที่ชัดเจน และมีโครงสร้างภาษาที่ดี

  ขั้นตอนในการทำ Paraphrasing

 • อ่านต้นฉบับซ้ำกันหลายๆ ครั้งเพื่อทำความเข้าใจความหมายของเนื้อหาอย่างเต็มที่ พร้อมจดรายละเอียดที่สำคัญๆ ของเนื้อหาเอาไว้
 • หาคำเหมือนหรือคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนคำ หรือวลีที่สำคัญๆ ในต้นฉบับได้ โดยไม่เปลี่ยนศัพท์เฉพาะ
 • เปลี่ยนโครงสร้างของ Text
 • -หาความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือความคิด เช่น สาเหตุ-ผลลัพธ์ หรือการเปรียบเทียบความแตกต่าง
  -กล่าวถึงความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยวิธีการเล่าที่แตกต่างจากเดิม
  -เปลี่ยนลักษณะทางไวยากรณ์ เช่น ใช้ parts of speech ที่ต่างจากเดิม โดยการรวมประโยคเข้าด้วยกัน หรือแยกประโยคยาวๆ ให้กลายเป็นประโยคสั้นๆ

 • เขียน Paraphrasing จากสิ่งที่จดเอาไว้เป็นโครงร่างคร่าวๆ จากนั้นให้ทบทวนพร้อมทำการแก้ไขไปเรื่อยๆ จนได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด
 • ตรวจสอบงานของเราในขั้นตอนสุดท้ายว่าความหมายของงานต้นฉบับยังคงอยู่ในเนื้องาน ไม่ได้หายไป และไม่ได้มีความคิดเห็นของตัวเราเองใส่แทรกลงไป และตรวจสอบในแน่ใจด้วยว่านี้คือสไตล์การเขียน เป็นลักษณะการใช้ภาษาวิธีการเล่าเรื่องในแบบของเรา พร้อมทำการตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจสอบตัวสะกด การเว้นวรรค หลักไวยากรณ์ และสำนวนการเล่าเรื่องให้ถูกต้อง สุดท้ายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า Paraphrasing ของเรา มีเนื้อหาที่ชัดเจนเทียบเท่ากับของต้นฉบับ

Paraphrasing ควรมีความยาวของเนื้อหาขนาดไหนดี?

คำตอบคือ การทำ Paraphrasing ไม่ได้มีกฎที่ตายตัวว่าจะต้องมีความยาวของเนื้อหาเท่าไร แต่แน่นอนว่ายังไงมันก็ไม่มีทางสั้นกว่าตัวต้นฉบับ เพราะการทำ Paraphrasing จำเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดที่สำคัญของเนื้อหาเอาไว้ทั้งหมด โดยจะตรงนำเนื้อหาที่สำคัญนั้นมาเล่าใหม่ในลักษณะภาษาของเราให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลย

สนใจใช้ บริการรับตรวจ Paraphrasing กับเราได้ที่ สั่งตรวจ Paraphrasing
โทร. 0 42 030 159 ,09 397 4214 หรือ อีเมล์: pasa@pawano.comแชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับตรวจไวยากรณ์.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano