ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

 ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Term & Condition)

Proofalltime.com ขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมัครสมาชิก หรือใช้บริการตรวจไวยากรณ์ของเราแล้ว หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นในอนาคต

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์
งานของคุณเป็นลิขสิทธิ์ของคุณ เราไม่มีสิทธิ์และจะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆ ในงานของคุณ เมื่อคุณยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการกับเราแล้ว งานตรวจไวยากรณ์ที่คุณได้รับจากเราจะถือเป็นงานของคุณเอง
อย่างที่เราได้แจ้งไปข้างต้นว่าเราให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เราจึงหวังเช่นเดียวกันจากคุณ งานที่คุณส่งเข้ามาตรวจไวยากรณ์กับเราต้องเป็นงานของคุณเองที่ไม่ได้คัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว เราขอให้คุณซื่อสัตย์และยืนยันกับเราว่า งานที่คุณส่งเข้ามาคืองานที่คุณทำขึ้นและเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเอง ซึ่งจะไม่ละเมิดหรือสร้างความเสียหายให้แก่เราหรือบุคคลอื่นใด
ด้วยความไว้วางใจที่เรามีต่อคุณ เราอาจจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบการมีลิขสิทธิ์ในงานที่คุณส่งมาตามดุลยพินิจของเรา และเราไม่มีหน้าที่หรือภาระผูกพันใดๆ ในการตรวจสอบดังกล่าว หากเกิดกรณีที่สร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อเรียกร้องนั้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
1. พฤติกรรมต้องห้าม
การใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา พฤติกรรม การสื่อสารทั้งหมดของคุณในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่อัปโหลด แชร์ โพสต์ ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดศีลธรรมอันดี
คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงส่งเสริมให้มีการกระทำในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าสู่ระบบ การละเมิดความลับ การโอนถ่ายเผยแพร่ไวรัสหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นที่น่ารังเกียจลามกอนาจาร เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี นำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจ ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของ ส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ พยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้หรือส่วนที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ การละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย
2. การใช้บริการของเรา
2.1 การลงทะเบียน
2.1.1 เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการ คุณต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา คุณต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยการแจ้งให้ทางเราทราบ
2.1.2 คุณต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หลายๆ บัญชี
2.1.3 โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่มีอยู่จริง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการของเราอย่างสมบูรณ์ได้
2.2 การใช้บริการ
เมื่อต้องการใช้บริการตรวจไวยากรณ์กับเรา กรุณาทำตามขั้นตอนการใช้บริการทางออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณผ่านช่องทางที่คุณแจ้งไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการใช้บริการให้คุณทราบ
2.3 ราคาและการชำระค่าบริการ
2.3.1 ราคาที่เราแจ้งนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอยู่ในสกุลเงินบาทไทย จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารตัวจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยจะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “รวมยอดทั้งสิ้น”
2.3.2 คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด หากคุณชำระผ่านช่องทางการแสกนจ่ายด้วย QR Code หรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เราจะอนุมัติงานให้โดยทันที แต่ในกรณีที่คุณชำระผ่านธนาคารหรือ online banking โปรดส่งหลักฐานการชำระเข้ามาให้เราเพื่อตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง
2.3.3 เมื่อเราได้รับค่าบริการ เราจะทำการตรวจสอบและอนุมัติงาน หลังจากนั้นจะมีการแจ้งยืนยันไปยังคุณ และทางเราจะเริ่มดำเนินการในทันที
2.4 การสั่งงานที่ผิดพลาด
ถ้าคุณพบว่ามีความผิดพลาดในการสั่งงานหลังจากที่คุณได้ยืนยันชำระค่าบริการเข้ามาแล้ว โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4203 0159, 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa@pawano.com ทันที เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ 08.30-17.00 น. เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ ทั้งนี้ หาก Editor ได้เริ่มดำเนินการไปเกินกว่าครึ่งหรือตรวจงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะไม่สามารถยกเลิกงานให้คุณได้
2.5 การปฏิเสธการให้บริการ
2.5.1 เรามีสิทธิปฏิเสธการให้บริการหากตรวจสอบพบว่างานนั้นไม่ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน หรือคุณภาพของงานไม่อยู่ในระดับที่ Editor จะเข้าใจและสามารถตรวจไวยากรณ์ได้ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อแจ้งเรื่องไปยังคุณ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา
2.5.2 หากเรายกเลิกงานคุณหลังจากที่คุณได้ชำระค่าบริการมาแล้ว เราจะคืนค่าบริการให้คุณเต็มจำนวนตามมูลค่างาน
2.6 การติดตามงาน
คุณสามารถสอบถามและพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่ออเดอร์และพิมพ์ข้อความได้เลย
2.7 การส่งมอบงาน
2.7.1 เราจะส่งงานให้กับคุณตามเวลาและเงื่อนไขการให้บริการที่แจ้งไว้
2.7.2 หากเราไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนด เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอความยินยอมจากคุณก่อนทุกครั้ง และหากถึงกำหนดแล้วแต่คุณยังไม่ได้รับงาน คุณสามารถสอบถามได้ที่ออเดอร์นั้นๆ หรือกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
2.7.3 เราจัดส่งเอกสารตัวจริง (ถ้ามี) ในหีบห่อมาตรฐานของเรา ซึ่งหากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งเอกสารตัวจริงโดยบริษัทขนส่งพัสดุ
2.8 การยอมรับปิดงาน
เรากำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและขอให้คุณปิดงานภายใน 20 วันหลังได้รับงาน หากถึงกำหนดแล้วแต่คุณยังไม่ได้ปิดงาน ระบบจะปิดงานให้คุณอัตโนมัติ ซึ่งหากงานปิดไปแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี แต่คุณสามารถขอให้ตรวจสอบหรือแจ้งแก้ไขงาน (โดยต้องมี comment ที่เจาะจงและชัดเจน) ได้ตลอดแม้ว่าจะปิดงานไปแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2.12
2.9 การยกเลิกโดยลูกค้าหลังได้รับงาน
2.9.1 ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด โปรดแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa@pawano.com ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับงานจากเรา
2.9.2 เราจะตรวจสอบงานที่คุณขอยกเลิกเข้ามาอย่างละเอียด ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการขอยกเลิกงานกล่าวตามดุลพินิจของเรา
2.10 นโยบายการคืนค่าบริการ
ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ เราจะคืนค่าบริการให้คุณตามมูลค่างานเท่านั้น
2.11 นโยบายรักษาความลับของลูกค้า
เราขอรับรองและให้คำมั่นว่างานของคุณจะได้รับการปกป้องและเก็บไว้เป็นความลับ เราจะไม่เผยแพร่ นำไปใช้ คัดลอก หรือแชร์งานของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด โปรดมั่นใจว่างานของคุณที่อยู่กับเราจะปลอดภัย 100%
2.12 นโยบายการลบข้อมูล
หลังจากเราส่งงานเรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์งานตรวจไวยากรณ์ไว้ 180 วัน หลังจากนั้นไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย ดู นโยบายการลบข้อมูล ที่นี่

การรับประกัน
เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน โดยรับประกันว่าคุณจะได้รับงานที่ได้มาตรฐาน หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขใดๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ เราจะพยายามแก้ไขงานโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้น

การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะทำงานตามที่คุณคาดหวัง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา และจุดประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ติดต่อเราได้ที่
บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
โทรศัพท์: 0 4203 0159, 09 3397 4214
อีเมล: pasa@pawano.com
ไลน์ไอดี: @pawano


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับตรวจไวยากรณ์.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano