ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

 ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

อัตราค่าบริการตรวจไวยากรณ์

บริการตรวจแก้ไขไวยากรณ์จะแบ่งออกเป็น 4 บริการด้วยกัน และมีอัตราค่าบริการต่างกันดังนี้

1. Proofreading
เน้นการตรวจภาษาแก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้อง บริการประเภทนี้เหมาะสำหรับงานที่ภาษาค่อนข้างดีมากอยู่แล้วและต้องการให้ Double check หรือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้งานมีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

**ค่าบริการคิดตามจำนวนคำจากต้นฉบับคำละ 0.60 บาท**

อัตราค่าบริการตรวจไวยากรณ์ #1

2. Proofreading and Editing
เป็นการตรวจภาษาแบบ Full Edit แก้ประโยค คำเชื่อม คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นบริการที่ตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบทั้งหมดเพื่อให้งานเขียนมีความถูกต้องสละสลวยตามหลัก ลักษณะภาษาเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง ต้องการนำไปตีพิมพ์ หรืองานที่ไม่มั่นใจในคุณภาพภาษาของตนเองมาก

**ค่าบริการคิดตามจำนวนคำจากต้นฉบับคำละ 1.10 บาท**

อัตราค่าบริการตรวจไวยากรณ์ #1

3. Paraphrasing
เป็นการนำงานเขียนหรือคำพูดของผู้อื่นมาปรับเขียนใหม่เป็นคำพูดของตนเอง บริการนี้เหมาะสำหรับการนำข้อความผลงานวิจัยของผู้อื่นมาใช้ และต้องการปรับภาษาเป็นของตนเอง หรือเป็นการอ้างอิงงานเขียนของผู้อื่นโดยยังคงความหมายเดิมเพื่อเป็นการป้องกันการคัดลอกผลงานของผู้อื่น รวมทั้งปรับลักษณะภาษารูปประโยคให้ถูกต้องสละสลวยถูกต้องภาษาเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น

**ค่าบริการคิดตามจำนวนคำจากต้นฉบับคำละ 3.10 บาท**

อัตราค่าบริการตรวจไวยากรณ์ #1

4. Rewriting
เป็นการเขียนงานชิ้นนั้นขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของงานทั้งหมดเสียก่อน จึงทำการเขียนขึ้นใหม่ บริการนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพของภาษา งานเขียนจะถูกเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดหมดโดยนักเขียนเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ ด้วยสำนวนเขียน รูปประโยคที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง หากต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพ แนะนำบริการนี้ค่ะ

**ค่าบริการคิดตามจำนวนคำจากต้นฉบับคำละ 3.60 บาท**

อัตราค่าบริการตรวจไวยากรณ์ #1


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับตรวจไวยากรณ์.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano