อ่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ proofalltime.com

เรารักษาความลับและไม่เผยแพร่งาน เอกสาร ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงมีนโยบายปกป้องและรักษาข้อมูลของคุณอย่างสุดความสามารถ

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือ เพื่ออธิบายให้คุณทราบว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลอะไรของคุณบ้าง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับทุกข้อมูลที่เราได้รับหรือเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ proofalltime.com นี้


ข้อมูลที่เราได้รับและการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณ

1.  เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการ เราเก็บข้อมูลที่จำเป็น เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเกี่ยวกับงานของคุณและเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการสร้างบัญชีเท่านั้น (โดยส่งรหัสยืนยันตัวตนผ่าน SMS หรือ อีเมล) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google หรือบัญชี Facebook บัญชีเหล่านี้อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บรหัสผ่านดังกล่าว

2. เมื่อคุณขอทราบค่าบริการตรวจไวยากรณ์ เราจำเป็นต้องขอดูงานของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาและระยะเวลา 

3. เมื่อคุณตัดสินใจใช้บริการของเรา 
 - คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด ในกรณีที่คุณชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (เช่น Paypal) คุณอาจต้องให้ข้อมูลสำหรับการชำระเงินค่าบริการดังกล่าวที่ดำเนินการโดยหน่วยงานชำระเงินภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระค่าบริการเท่านั้น โดยเราจะไม่เก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสความปลอดภัยของคุณแต่อย่างใด
- ในขณะที่งานอยู่ระหว่างดำเนินการ เราอาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในข้อที่ 1 เพื่อสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามการรับงาน หรืออื่นๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
- หลังจากงานตรวจไวยากรณ์เสร็จและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ 6 เดือนและจะลบออกไปทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย

4. เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะหรือคำชมแก่เร
า เสียงสะท้อน (Testimonial) จากลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเราที่ช่วยให้เราได้ทราบถึงข้อดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งเราอาจนำฟีดแบคและรีวิวของคุณมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์โดยจะแสดงอยู่ในรูปของอวาตาร์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และรหัสออเดอร์เพียงเท่านั้น

5. เมื่อคุณติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านหน้าเว็บไซต์ เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถานะการใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น วันที่และเวลาที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาที่คุณอยู่บนเว็บของเรา ผลการค้นหาและเนื้อหาที่คุณเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เบราว์เซอร์ แพลตฟอร์ม IP แอดเดรส ตำแหน่งที่ตั้งและแอปพลิเคชันที่คุณใช้งาน

6. เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เรามีการใช้คุกกี้ (Cookies) โดยเว็บไซต์จะสร้างไฟล์ข้อความขนาดเล็กเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยคุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทุกข้อมูลของคุณคือสิ่งที่มีค่าและสำคัญมากที่สุดสำหรับเรา เราจึงมีนโนบายรักษาความลับของลูกค้าทุกท่าน เราจะไม่เปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลใดของคุณกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด โดยเราจะแจ้งขอรับความยินยอมจากคุณก่อนเสมอหากได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีคำสั่งให้เปิดเผยจากหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจ

นโนบายรักษาความลับของลูกค้า
เราขอรับรองและให้คำมั่นว่างานของคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) จะได้รับการปกป้องและเก็บไว้เป็นความลับ เราจะไม่เผยแพร่ นำไปใช้ คัดลอก หรือแชร์งานของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดดเด็ดขาด โปรดมั่นใจว่างานของคุณที่อยู่กับเราจะปลอดภัย 100%  

การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและดีที่สุดของเราในการจัดการดูแลข้อมูลของคุณที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้

คุณมีสิทธิถอน ยกเลิกความยินยอม คัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 042-030-159 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและอ่านทบทวนประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการตกลงในการปฏิบัติตามและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง


ติดต่อเราได้ที่

เว็บไซต์: www.proofalltime.com

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 

ที่อยู่: 604 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์: 042 030 159, 093 397 4214 

อีเมล: [email protected]แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

Btn_Neworder.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.proofalltime.com หรือที่เมล์ [email protected] 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano