อ่าน

นโนบายการลบข้อมูล

นโยบายการลบข้อมูล

เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและความคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการดูแลข้อมูลของคุณที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้ 

โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้ไว้แก่เราภายในระยะเวลาที่กำหนดและจำเป็นสำหรับการประมวลผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดการลบข้อมูลมีดังต่อไปนี้

1. ไฟล์งาน

    1.1 เราจะลบไฟล์งานต้นฉบับที่คุณอัปโหลดเข้ามาเพื่อขอทราบค่าบริการตรวจไวยากรณ์ภายใน 7 วันหากไม่มีการยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการ 

    1.2 เมื่อคุณยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการ เราจะเก็บไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์งานตรวจไวยากรณ์ไว้ 6 เดือนหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบในทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

    2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้กรอกเข้ามา (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ) จะถูกเก็บไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลในระบบของเรา แต่คุณสามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเรื่องเข้ามาที่อีเมล [email protected] เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 7 วัน

    2.2 ในกรณีที่คุณต้องการให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากเราดำเนินการลบบัญชีตามคำขอของคุณแล้ว เราจะทำการประมวลผลข้อมูลของคุณ และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.2.1 เพื่อตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่คุณอาจแจ้งเข้ามาในภายหลัง

2.2.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของบริการ

2.2.3 เพื่อระงับข้อพิพาทหรือตรวจสอบค่าบริการคงค้าง

  2.2.4 เพื่อตรวจสอบและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิด

2.3 เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลของงานที่ระบบเป็นผู้สร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น รหัสลูกค้า รหัสออเดอร์ เป็นต้น) หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและนโยบายของเรา

ติดต่อเราได้ที่

เว็บไซต์: www.proofalltime.com

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520

ที่อยู่: 604 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์: 0 4203 0159, 09 3397 4214 

อีเมล: [email protected]

ไลน์ไอดี: @pawano


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

Btn_Neworder.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.proofalltime.com หรือที่เมล์ [email protected] 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano