อ่าน

ข้อกำหนดการให้บริการของ proofalltime

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

Proofalltime.com ขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมัครสมาชิก หรือใช้บริการตรวจไวยากรณ์ของเราแล้ว หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นในอนาคต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์

งานของคุณเป็นลิขสิทธิ์ของคุณ เราไม่มีสิทธิ์และจะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆ ในงานของคุณ เมื่อคุณยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการกับเราแล้ว งานตรวจไวยากรณ์ที่คุณได้รับจากเราจะถือเป็นงานของคุณเอง

อย่างที่เราได้แจ้งไปข้างต้นว่าเราให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เราจึงหวังเช่นเดียวกันจากคุณ งานที่คุณส่งเข้ามาตรวจไวยากรณ์กับเราต้องเป็นงานของคุณเองที่ไม่ได้คัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว เราขอให้คุณซื่อสัตย์และยืนยันกับเราว่า งานที่คุณส่งเข้ามาคืองานที่คุณทำขึ้นและเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเอง ซึ่งจะไม่ละเมิดหรือสร้างความเสียหายให้แก่เราหรือบุคคลอื่นใด 

ด้วยความไว้วางใจที่เรามีต่อคุณ เราอาจจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบการมีลิขสิทธิ์ในงานที่คุณส่งมาตามดุลยพินิจของเรา และเราไม่มีหน้าที่หรือภาระผูกพันใดๆ ในการตรวจสอบดังกล่าว หากเกิดกรณีที่สร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อเรียกร้องนั้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

1. พฤติกรรมต้องห้าม

การใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา พฤติกรรม การสื่อสารทั้งหมดของคุณในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่อัปโหลด แชร์ โพสต์ ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดศีลธรรมอันดี

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงส่งเสริมให้มีการกระทำในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าสู่ระบบ การละเมิดความลับ การโอนถ่ายเผยแพร่ไวรัสหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นที่น่ารังเกียจลามกอนาจาร เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี นำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจ ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของ ส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ พยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้หรือส่วนที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ การละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

2. การใช้บริการของเรา

    2.1 การลงทะเบียน

            2.1.1 เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการ คุณต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา คุณต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยการแจ้งให้ทางเราทราบ

            2.1.2 คุณต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หลายๆ บัญชี

            2.1.3 โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่มีอยู่จริง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการของเราอย่างสมบูรณ์ได้            

    2.2 การใช้บริการ

เมื่อต้องการใช้บริการตรวจไวยากรณ์กับเรา กรุณาทำตามขั้นตอนการใช้บริการทางออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณผ่านช่องทางที่คุณแจ้งไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการใช้บริการให้คุณทราบ

    2.3 ราคาและการชำระค่าบริการ

        2.3.1 ราคาที่เราแจ้งนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอยู่ในสกุลเงินบาทไทย จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารตัวจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยจะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “รวมยอดทั้งสิ้น”

        2.3.2 คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด หากคุณชำระผ่านช่องทางการแสกนจ่ายด้วย QR Code หรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เราจะอนุมัติงานให้โดยทันที แต่ในกรณีที่คุณชำระผ่านธนาคารหรือ online banking โปรดส่งหลักฐานการชำระเข้ามาให้เราเพื่อตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง

        2.3.3 เมื่อเราได้รับค่าบริการ เราจะทำการตรวจสอบและอนุมัติงาน หลังจากนั้นจะมีการแจ้งยืนยันไปยังคุณ และทางเราจะเริ่มดำเนินการในทันที

    2.4 การสั่งงานที่ผิดพลาด

ถ้าคุณพบว่ามีความผิดพลาดในการสั่งงานหลังจากที่คุณได้ยืนยันชำระค่าบริการเข้ามาแล้ว โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4203 0159, 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล [email protected] ทันที เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ ทั้งนี้ หากผู้ตรวจได้เริ่มดำเนินการไปเกินกว่าครึ่งหรือตรวจงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะไม่สามารถยกเลิกงานให้คุณได้ 

    2.5 การปฏิเสธการให้บริการ

        2.5.1 เรามีสิทธิปฏิเสธการให้บริการหากตรวจสอบพบว่างานนั้นไม่ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน หรือคุณภาพของงานไม่อยู่ในระดับที่ผู้ตรวจจะเข้าใจและสามารถตรวจไวยากรณ์ได้ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อแจ้งเรื่องไปยังคุณ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา

        2.5.2 หากเรายกเลิกงานคุณหลังจากที่คุณได้ชำระค่าบริการมาแล้ว เราจะคืนค่าบริการให้คุณเต็มจำนวนตามมูลค่างาน

    2.6 การส่งมอบงาน

        2.6.1 เราจะส่งงานให้กับคุณตามเวลาและเงื่อนไขการให้บริการที่แจ้งไว้

        2.6.2 หากเราไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนด เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนทุกครั้ง

        2.6.3 เราจัดส่งเอกสารตัวจริง (ถ้ามี) ในหีบห่อมาตรฐานของเรา ซึ่งหากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งเอกสารตัวจริงโดยบริษัทขนส่งพัสดุ

    2.7 การยกเลิกโดยลูกค้าหลังได้รับส่งมอบงาน

        2.7.1 ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกงานไม่ว่าด้วยสาเหตุ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4203 0159, 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล [email protected] ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับงานจากเรา

        2.7.2 เราจะตรวจสอบงานที่คุณขอยกเลิกเข้ามาอย่างละเอียด ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการขอยกเลิกงานกล่าวตามดุลพินิจของเรา

    2.8 นโยบายการคืนค่าบริการ

ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ เราจะคืนค่าบริการให้คุณตามมูลค่างานเท่านั้น

     2.9 นโยบายรักษาความลับของลูกค้า

เราขอรับรองและให้คำมั่นว่างานของคุณจะได้รับการปกป้องและเก็บไว้เป็นความลับ เราจะไม่เผยแพร่ นำไปใช้ คัดลอก หรือแชร์งานของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด โปรดมั่นใจว่างานของคุณที่อยู่กับเราจะปลอดภัย 100%  

     2.10 นโยบายการลบข้อมูล

 หลังจากเราส่งงานเรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์งานตรวจไวยากรณ์ไว้ 6 เดือน ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย ดู นโยบายการลบข้อมูล ที่นี่

การรับประกัน
เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน โดยรับประกันว่าคุณจะได้รับงานที่ได้มาตรฐาน หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขใดๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ เราจะพยายามแก้ไขงานโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้น

การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะทำงานตามที่คุณคาดหวัง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา และจุดประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ติดต่อเราได้ที่

เว็บไซต์: www.proofalltime.com

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520

ที่อยู่: 604 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์: 0 4203 0159, 09 3397 4214 

อีเมล: [email protected]

ไลน์ไอดี: @pawano


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

Btn_Neworder.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.proofalltime.com หรือที่เมล์ [email protected] 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano